0903 473 768
diemer@diemer.sk

BIOCLEAN dezinfekčny koncentrát

Dezinfekčny prostriedok na báze kvartérnych amonióvych solí aldehydov a glyoxalu určeny na plošnú dezinfekciu ustajňovacích priestorov zvierat.

Vlastnosti:
Prípravok je určený na dezinfekciu ustajňovacích priestorov, kotercov, dezinfekčnych brodov, rohoží, dopravných prostriedkov na prepravu zvierat, nástrojov, veľkochovy hydiny. Má široké spektrum účinnosti - baktericídny, virocídny, fungicídny. Testovaný na vírusové ochorenia, SLAK, TBC, disentérie, salmonelózy, staphylokózy, hemofilové infekcie, kvasinky a plesne. Testovaný Ústavom pre kontrolu veterinarnych liečiv a biopreparátov Nitra. Pripravok je kvapalný a s vodou dobre miešateľný. Nizka toxicita, nekorozívny. Jednoduchá aplikácia. Zlepšuje stajňovú mikroklímu a zdravotný stav zvierat.

Zloženie:
Didecyldimethylamonium chlorid 50%, formaldehyd, glyoxal, glutaraldehyd.

Účinok:
Testovane kmene
baktericídny: Salmonella enteritidis, S. typhi, S.panama, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecallis, Pseudomanas aeruginosa, Proteus mirabilis, E.coli, Klebsiela pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, M. avium, Brucella abortus
virocídny: SLAK (slintavka a krívačka) vírus Aujezskyho choroby, klasicky mor o.ipanych, africky mor o.ipanych, Newcastle choroba, myxomatoza, rotavirusy
fungicídny: Trichophyton sp., Microsporum gryseum, Candida albicans.

Pripravok je kvapalný, s vodou ľahko miešateľný. Nepáchne, je príjemne parfumovaný. Nie je korozívny a ma nízku toxicitu. Je účinný aj v tvrdej vode.

Druh dezinfekcieKoncentráciaČasÚčinok
plošná dezinfekcia
plošná dezinfekcia
plošná dezinfekcia
0,75%
1,00%
1,00%
240 min.
60 min.
120 min.
baktericídny, virocídny
virocídny
baktericídny
prevencia
tuberkulózy
1,00%
1,50%
120 min.
60 min.
 
dezinfekcia
nástrojov
a zariadení
0,75%
1,00%
1,00%
240 min.
60 min.
120 min.
baktericídny, virocídny
virocídny
baktericídny
dezinfekcia dreva
1,00%
1,00%
120 min.
30 min.
baktericídny, virocídny
fungicídny

Spotreba pracovného roztoku je 200-300 ml/m2 podľa savosti povrchu. Pri veľmi savých podkladoch sa môže spotreba zvýšť. až na 500 ml/m2.
Dezinfekcia sa môže vykonať po vyskladnení zvierat.

Použitie:
Aplikuje sa postrekom na vopred očistenú plochu. Pracovný roztok sa pripravuje s pitnou vodou. Používa sa studená voda, teplota vody nemá vplyv na účinok dezinfekcie, nesmie prekročiť 50°C.

Upozornenie:
Pri práci používať ochranné rukavice a okuliare. Nefajčiť! Pri zasiahnutí očí dôkladne vyplachovať vodou, pripadne vyhľadať lekára! Pri zasiahnutí pokožky oplachovať vodou, obliate oblečenie okamžite odstrániť! Pri požití podávať vodu! Po vykonaní dezinfekcie sa v priestore nesmú zdržiavať ľudia až kým neklesne koncentrácia formaldehydu na prípustnú hranicu ( 1 mg/ m3 )!

Balenie:                     10 kg, 30 kg
Skladovanie:             chrániť pred mrazom
Doba použiteľnosti: 12 mesiacov od dátumu výroby
Výrobcovia:               DIEMER, s.r.o., Trenčín

Kontaktujte nás