O firme

Firma Diemer je medzinárodná výrobná a obchodná spoločnosť.
Vyrába a predáva v piatich krajinách Európy :
Slovensko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko a Ukrajina.

Obchoduje s výrobkami vlastnej produkcie, ktoré sú určené výhradne pre potravinársky priemysel a poľnohospodárstvo.

Všetky výrobky spĺňajú najprísnejšie ekologické normy EU.
Firma Diemer je držiteľom certifikátu DIN EN ISO 9001.

Slovenská spoločnosť Diemer vznikla v roku 1992 a sídli v Trenčíne.

Diemer spol. s r.o., Istebnícka 195, 911 05 Trenčín
tel. 032/743 47 70, fax 032/744 13 49 mobil: 0903 473 768, e-mail: diemer@diemer.sk

logo.gif, 8 kB

isologo2.gif, 4 kB
ISO Certifikáty

Novinka – automaty na mlieko !!!

Certifikát Úradu verejného zdravotníctva SR