0903 473 768
diemer@diemer.sk

BIOCLEAN DAJ

silne alkalický – slabo penivý alkalický prípravok

Vysoko účinný, ekologický šetrný prostriedok pre čistenie silne znečistených podláh a ďalších povrchov veľmi znečistených tukmi, sadzami, gumami a dalšími ťažko odstrániteľnými nečistotami; prípravok nepoškodzuje čistený povrch.

Vlastnosti:
Silne alkalický, s vodou ľahko miešateľný prostriedok určený pre použitie nielen v potravinárskych prevádzkach k odstráneniu odolných nečistôt z podláh, nádrží, kotlov, technologických zariadení, náradia, pomôcok, súčiastok, motorov, prevodoviek, čerpadiel a pod. Výborne odstraňuje tuky, oleje organické i anorganické, zostatky gúm, sadzí, uhlia a vzájomné kombinácie týchto nečistôt. Nenarušuje čistené povrchy, obsahuje prísady chrániace kovy. Rýchle preniká k povrchu a účinkuje.

Použitie:

 • vhodný pre potravinárske, poľnohospodárske a priemyselné prevádzky
 • podlahy výrobných, skladových, expedicných hál a chodieb znečistených od dopravných a manipulačných prostriedkov – kombinácia zbytkov gúm z pneumatík, tukov, prachu atď.
 • odstraňovanie nečistôt z motorov, prevodoviek, čerpadiel a ostatného mobilného a stacionárneho zariadenia a dopravnej techniky
 • odmasťovanie súčiastok vo výrobe

Pokyny k použitiu:

 • prípravok sa riedi teplou alebo studenou vodou v pomere 1:5 až 1:10 alebo väčšom, prípravok je možné použit aj koncentrovaný
 • pre čistenie podláh je vhodné použit k aplikácii kartáčové čistiace zariadenie alebo roztok prípadne koncentrát naniesť ručne kartáčom, taktiež je možné použit postrek vysokotlakovou tryskou v kombinácii s horúcou alebo studenou vodou
 • prípravok je možné aplikovať aj ručným rozstrekovačom, ponorením predmetov do roztoku, štetcom, kartáčom, handrou alebo špongiou.
 • po krátkom pôsobení 3 až 15 minút povrch opláchnut prúdom čistej vody, je vhodné použit aj vysokotlakové zariadenia; predmety je možné osušit pri tepelnom zdroji

Bezpečnostné pokyny

 • pri práci používajte ochranné rukavice, okuliare a ochranný odev
 • pri zasiahnutí očí alebo sliznice vypláchnite vodou a vyhladajte lekára
 • dodržiavajte pokyny uvedené v bezpečnostnom liste
 • pri dodržiavaní bežnej pracovnej hygieny a bezpecnostných pokynov prípravok nie je škodlivý pre ludské zdravie

Balenie:                     15 kg, 30 kg
Doba použiteľnosti: 12 mesiacov od dátumu výroby
Výrobca:                    DIEMER s.r.o., Trenčín

Na stiahnutie

Prospekt / Katalóg

Kontaktujte nás