0903 473 768
diemer@diemer.sk

SUPER X

Vlastnosti:
silne penivý alkalický prostriedok určený na čistenie v potravinárskych závodoch obsahuje komponenty zachytávajúce penu a inhibítory chrániace kov výborne odstraňuje pripálené bielkoviny, tuky na plochách nádob a zariadení u ušlachtilých ocelí nepoužívať na pozinkovaný, hliníkový materiál a zariadenia z hliníku

Použitie:

 • varné zariadenia
 • udiarne
 • rúry na pečenie, výklopné pekáče
 • plničky
 • grilovacie prístroje
 • fritézy
 • silne zamastené podlahy, chodby

Spôsob použitia

  koncentrácia 1 – 5 %
 • riedenie v studenej alebo teplej vode
 • teplota vody nesmie prekročiť 50 °C
 • používa sa ručne, mechanicky alebo vysokotlakými strojmi
 • čistiaci roztok sa nastrieka alebo napeni na plochu nádoby, steny, zariadenia, podlahy
 • roztok alebo pena sa nechá pôsobiť 15-20 minút a potom sa mechanicky alebo strojom očistí
 • dôkladne opláchnuť vodou

UPOZORNENIE
žieravina 
nebezpečenstvo poleptania 
pri manipulácii používať ochranné rukavice a okuliare 
po zasiahnutí očí a slizníc vypláchnuť vodou a vyhľadať lekára 
nekombinovať s inými dezinfekčnými prípravkami 

Balenie:                         6 kg, 12 kg, 34 kg, 220 kg plastové nádoby 
Doba použiteľnosti:    12 mesiacov od dátumu výroby 
Spôsob skladovania:   chrániť pred mrazom 
Výrobca:                       DIEMER, s.r.o. Trenčín

Na stiahnutie

Prospekt / Katalóg

Kontaktujte nás