0903 473 768
diemer@diemer.sk

DIEMOLIT ALKALICKÝ

Čistiaci a dezinfekčný prostriedok pre potravinárske technológie, potrubné systémy, dojacie zariadenia, mliečne cisterny, tanky, technologické zariadenia. Odstraňuje organické nečistoty - tuk a bielkoviny.

Vlastnosti:

  • nepenivý, biologicky odbúrateľný
  • neobsahuje fosfáty, chlór
  • baktericídny a fungicídny účinok
  • vhodný hlavne na čistenie potravinárskych technológií

Zloženie:
Alkálie, protipenový prípravok, kvartérne amoniónové soli.

Spôsob použitia:
Technické zariadenia hneď po použití opláchnuť vlažnou vodou, aby nezaschli zvyšky mlieka

  • čistenie a dezinfekcia 0,5 - 1% roztokom Diemolitu alkalického (0,5 - 1l na 100l roztoku)
  • teplota 40 - 50 °C
  • cirkulácia 15 - 20 min.
  • dôkladný oplach pitnou vodou

Metóda skúšania
Skúšobná metóda zodpovedá suspenzným testom na udelenie DLG atestu pre čistiace a dezinfekčné prípravky pre mliekarstvo.

Výsledok:
Mikrobicidný účinok Diemolitu alkalického podľa DLG suspenzného testu

Testovaný
mikroorganizmus
Konc. (%)K.čas pôsobenia pri 40°C
1 min.2,5 min.5 min.10 min.25 min.
Klebsiella
aerogenes
0,5++^^+^^+^^^^^^^^
Pseudomonas
florescens
0,5+^^^+^^^^^^^^^^^
Staphylococcus
aureus
0,5++^^^^^+^^^^^^^^
Entercoccus
faecalis
0,5+^^^^^^^^^^^^^^^


^ inaktivácia, žiaden rast
+ žiadna inaktivácia, rast po dobe pôsobenia 

Hodnotenie:
Prípravok vyhovuje podmienkam a bol mu udelený atest DLG pre nemecký mliekarenský priemysel.
Hodnotenie Ústavu štátnej kontroly vet. Liečiv a bioprepatárov Nitra:
Výrobok vyhovuje svojimi vlastnosťami a dez. Účinkom pre použitie v potravinárskom priemysle a poľnohospodárstve a bol mu na základe výsledkov udelený certifikát

Balenie:                     16,5 kg, 33 kg, 150 kg platové obaly
Doba použiteľnosti: 12 mesiacov od dátumu výroby
Výrobca:                    DIEMER s.r.o. Trenčín

Kontaktujte nás