0903 473 768
diemer@diemer.sk

DIEMOLIT A AUTOMAT

DIEMOLIT A automat  je čistiaci a dezinfekčný prípravok na sanitáciu mliečnych automatov.

Odstraňuje organické nečistoty – tuk , bielkoviny. Je nepenivý, biologicky dobre odbúrateľný.

ZLOŽENIE:  alkálie,  soli oragnických kyselín, kvartérne amóniové soli 

SPÔSOB POUŽITIA:

Na denné čistenie odskrutkujte lopatku miešadla v smere pohybu hodinových ručičiek a vyberte nádobu na mlieko z automatu. Nasávací nátrubok sa vloží do vedra s roztokom. Tlačidlom oplachovania /1/ prečerpajte cca 5 litrov čistiaceho roztoku DIEMOLIT A,K automat s koncentáciou 1 % / 50 ml prípravku na 5 l roztoku-

 2 x stlačenie  dávkovacej pumpy / a teplou vodou cca. 40°C.Oplachovú vodu môžete zachytávať pri otvorených dvierkach do nádoby preplňovania a v nej vyčistite miešadlo. Nasleduje oplach množstvom cca. 3 litre normálnej pitnej vody, potom vložte nádobu s čerstvým mliekom, naskrutkujte lopatku miešadla a nasajte mlieko.

Počas oplachovania musia byť stále zatvorené dvierka v oblasti plnenia a dvierka ovládania, aby nedošlo k vniknutiu postrekovej vody do ovládaniaalebo do mincového zariadenia. Tlačidlo oplachu stláčajte len suchými rukami !

BALENIE:                                  20 kg plastový obal

DOBA POUŽITEĽNOSTI:         12 mesiacov od dátumu výroby  

SKLADOVANIE:                        pri teplote 5 – 25 °C

VÝROBCA:                                DIEMER s.r.o.,Trenčín  Na stiahnutie

Prospekt / Katalóg

Kontaktujte nás